GurmEko s.r.o., Praha - Svět chutí pro profesionály
     

POLITIKA KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

    
    
„Jsme respektovaná a vysoce specializovaná firma na českém a slovenském trhu s velmi specializovaným sortimentem koření, kořenících směsí a potravinových doplňků pro profesionály, kteří tento sortiment dále používají. Umíme jim dodat jakékoliv zboží dle jejich specifických přání se špičkovou kvalitou za výhodnou cenu. Umíme svým zákazníkům poradit a dodat řešení k vylepšení jejich produktů a služeb. Všichni dodržujeme pracovní postupy systému kvality a bezpečnosti potravin (HACCP) tak, abychom dosáhli co nejvyšších bezpečnostních, hygienických a jakostních standardů pro naše zákazníky. Spolupracujeme, pomáháme si a děláme vše s úsměvem a maximálním nasazením.“
Jako potravinářská společnost jsme si vědomi svého postavení v potravinovém řetězci a  významu komunikace se svými dodavateli a zákazníky. Svojí politikou kvality a bezpečnosti potravin přispíváme ke skutečnosti, aby nebezpečí relevantní pro kvalitu a bezpečnost potravin byla identifikována a odpovídajícím způsobem řízena v každém článku potravinového řetězce.
    

    
Systém kvality a bezpečnosti potravin firmy GurmEko s.r.o. je budován prvořadě v souladu s požadavky na potravinářskou legislativu Evropské unie, v souladu s národními právními předpisy a ve struktuře, popsané evropskou normou EN ISO 22000:2005. Tento postup by měl zabezpečit kompatibilitu systému s jinými normami bezpečnosti potravin (IFS, BRC), ale i se systémy řízení kvality podle norem EN ISO 9002:2001.
    

    
V praxi to znamená, že každému zaměstnanci firmy musí být známa jeho odpovědnost za konkrétní pracovní činnost, s ní související nebezpečí pro kvalitu a bezpečnost potravin, způsob jejich identifikace a možnosti ovládacích procesů. Úkolem vedoucích pracovníků je tento systém řídit a kontrolovat, z odchylek systému přijímat doporučení a ze zjištěných neshod vyvozovat efektivní nápravná opatření.
    
Certifikace