GurmEko s.r.o., Praha - Svět chutí pro profesionály
     

EVROPSKÁ UNIE

    
    

Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byla naší společnosti přidělena

finanční podpora z veřejných prostředků na grantový projekt:

„Poznej svět chutí pro profesionály“, registrační číslo – CZ.1.04/1.1.02/35.01355.

    

Projekt byl realizován v období 1.12.2010 – 30.11.2012.