POLITIKA KVALITY


Naším cílem je spokojenost zákazníků, kde na prvém místě stojí kvalita a bezpečnost dodávaných potravin.

Naše laboratoř je zaměřena zejména na kontrolu vstupních surovin, počínaje senzorickou analýzou, mikrobiologií (bakterie, plísně, kvasinky), na fyzikální a chemické charakteristiky surovin (spektrofotometrie, popel, kontrola vlhkosti). V této oblasti dále spolupracujeme s nezávislými akreditovanými laboratořemi.

Značná pozornost je věnována falšování potravin. Nová verze normy IFS 6.1 staví důraz na ochranu spotřebitelů a určení rizika podvodné činnosti související se záměnou, nesprávným označením, falšováním nebo podváděním.

Ve výrobním procesu jsou striktně dodržována pravidla správné výrobní a hygienické praxe a proces výroby je monitorován a vyhodnocován ve stanovených kritických bodech (HACCP). Neustále se rozšiřujícím standardem je magnetická detekce a separace kovových kontaminantů.

Maximální pozornost je věnována přípravě a průběžnému školení našich zaměstnanců, aby se zásady politiky kvality a bezpečnosti potravin staly prestižní otázkou všech.

Bezpečnost potravin i jejich kvalita je garantována certifikací IFS (International Featured Standard), naším členstvím v ESA (European Spices Asociation) a certifikací pro dodávky v BIO kvalitě.

 

KAM CHCETE POKRAČOVAT?