POLITIKA KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN


Jako potravinářská společnost jsme si vědomi svého postavení v potravinovém řetězci a významu komunikace se svými dodavateli a zákazníky. Každému zaměstnanci společnosti GurmEko, ať v Čechách, na Slovensku nebo Maďarsku, je známa jeho odpovědnost za konkrétní pracovní činnost, s ní související nebezpečí pro kvalitu a bezpečnost potravin, způsob její identifikace a možnosti ovládacích procesů. Vedoucí pracovníci tento systém řídí a kontrolují, z odchylek systému přijímají doporučení a ze zjištěných neshod vyvozují efektivní nápravná opatření.

Svojí politikou kvality a bezpečnosti potravin přispíváme k tomu, že nebezpečí relevantní pro kvalitu a bezpečnost potravin jsou identifikována a odpovídajícím způsobem řízena v každém článku potravinového řetězce.

Systém kvality a bezpečnosti potravin firmy GurmEko s.r.o. začínal zavedením principů HACCP, dále byl budován v souladu se všemi požadavky na potravinářskou legislativu Evropské unie, v souladu s národními právními předpisy a ve struktuře, popsané evropskou normou EN ISO 22000:2005. Nikoliv poslední certifikací prošel systém v roce 2017, kdy GurmEko obhájilo IFS – Food (International Featured Standard). O další mezinárodní certifikační standardy budeme usilovat.